Vi visar vägen till bättre lokalt företagsklimat!

– Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Därför finns vi

Vi har tillsammans med kommuner, företagare, branschorganisationer och forskare utvecklat nya modeller för en mer modern och tillitsbaserad tillsyn.

Rättviksmodellen

Rättviks kommun har sedan 2009 tillämpat modellen och diagrammet från Svenskt Näringsliv visar hur företagsklimatet har utvecklats jämfört med medelvärdet av Sveriges övriga kommuner.