Vi visar vägen till bättre lokalt företagsklimat!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Vi visar vägen till bättre lokalt företagsklimat!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Vem är du

Företagare?

Visste du att det i Sverige idag finns strax över 1 000 000 företag? De företagen är hjärtat i…

Politiker?

Du som är lokalpolitiker och intresserar dig för att skapa ett riktigt bra företagsklimat genom att…

Tjänsteman?

I tio år har vi i samarbete med kommuner, forskare och statliga myndigheter praktiserat och studerat…

Därför finns vi

Vi har tillsammans med kommuner, företagare, branschorganisationer och forskare utvecklat nya modeller för en mer modern och tillitsbaserad tillsyn.

Rättviks kommun har sedan 2009 tillämpat modellen och diagrammet från Svenskt Näringsliv visar hur företagsklimatet har utvecklats jämfört med medelvärdet av Sveriges övriga kommuner.

Stödmedlemskap

Våra stödmedlemmar är kommuner, myndigheter, politiska partier, branschorganisationer, företag och privatpersoner. De har alla har en sak gemensamt. De har tröttnat på regelkrångel och bestämt sig för att göra skillnad. De vill vända myndighetsutövning till något som är positivt laddat…

Följ oss