Tröttnat på regelkrångel?

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Därför finns vi!

Varje dag sker mängder av möten mellan kommuner i deras myndighetsroll och småföretagare runt om i Sverige. Det kan exempelvis handla om tillståndsgivning, tillsyn eller avgifter. De mötena ser olika ut på olika platser, men ofta finns det stora möjligheter att förbättra dem.

Det är faktiskt så att varken tillsynspersonal eller småföretagare är nöjda med hur det fungerar i Sverige idag. Det har dock hittills saknats kunskaper, forskning eller praktiska exempel för att förbättra det.

Det är där vi kommer in i bilden. Vi utvecklar tillsammans med kommuner, företagare, branschorganisationer och forskare, nya modeller för avgifter, kommunikation, rättelse och andra saker. Syftet med det är att göra mötet smidigare, enklare och mer betydelsefullt. Ökad användarvänlighet är vår ledstjärna.

Det gör skillnad

Vi har sett att det gör skillnad. Företagen blir mer kreativa och livskraftiga. Regelefterlevnaden ökar i takt med att förtroendet mellan näringsliv och myndighet stärks. Det skapar helt enkelt ett bättre företagsklimat som byggs på hållbarhet och förtroende.

Vi är övertygade om att svensk regeltillämpning kan- och behöver ta stora steg framåt. Sverige som hållbart utvecklingsland behöver bättre företagsklimat ute i kommunerna. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för ekonomisk- social- och miljömässig hållbarhet. Det är därför vi engagerar oss! Vi går inte till jobbet på morgonen för att förvalta. Vi vill utveckla, tänka nytt och skapa bättre förutsättningar för småföretagare och för myndighetspersonal.

Rättviks kommun har sedan 2009 tillämpat modellen och diagrammet nedan från Svenskt Näringslivs årliga mätning visar hur företagsklimatet har utvecklats jämfört med medelvärdet av Sveriges övriga kommuner.

"Vi går inte till jobbet på morgonen för att förvalta. "

Tillväxt och Tillsyns nätverk

Vi åker runt i Sverige och håller presentationer för företagarföreningar, branschorganisationer, kommuner och politiska partier om det här. Vi inspirerar och engagerar, hjälper till med upplägg och driver igenom förändringsarbeten. Vi skapar workshops som leder till nya partipolitiska program, arbetsordningar, perspektiv och upplägg.

Vi förändrar svensk regeltillämpningskultur vårt nätverk består av kommuner, organisationer och privatpersoner som utvecklar modellen tillsammans. -Välkommen du också!