Företagare!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Visste du att…

Visste du att det i Sverige idag finns strax över 1 000 000 företag? De företagen är hjärtat i vårt lands ekonomiska kretslopp, det är tack vare dessa företag som Sveriges kommuner, landsting och annan offentlig service får resurser. Det är tack vara dessa företag som privatpersoner har ett jobb att gå till, en lön på kontot, meningsfull sysselsättning och förutsättningar för familjebildande, pension, och fritidsaktiviteter.

Det flesta vet inte att 99,4 procent av alla företag i Sverige är småföretag. Över 75 procent av företagen är soloföretag där företagaren är den enda sysselsatta personen. När vi pratar om svenskt näringslivs förutsättningar så är det dessa företag vi borde ha störst fokus på. De har ingen administrationsavdelning, inga anlitade jurister, inte tiden eller pengarna att orka med hur stor regelbörda som helst.

"Det är tack vare dessa företag som privatpersoner har ett jobb att gå till."

Det är därför vårt koncept är viktigt. Tillväxt och Tillsyn syftar till att utveckla svensk regeltillämpning genom dialog, genom möten, inte genom krångliga blanketter och myndighetsspråk som många företagare inte begriper hälften av. Våra modeller handlar om avgifter, kommunikation, förtroende och råd, hjälp, stöd. Det handlar om att kommuner som myndigheter måste våga tro på företagarens vilja att göra rätt. Vi tror på våra småföretagare.

För att Sverige ska fortsätta att utveckla en stark ekonomi, en hållbar tillväxt, måste vi anpassa myndighetsrollen efter den här insikten om vårt näringsliv.

Vi kan hjälpa er

Vi kommer gärna ut till era nätverksträffar, årsmöten eller företagardagar och berättar om vad vi gjort. Vi kan hjälpa er i dialogen med kommunen och vi har erfarenheterna kring hur ni tillsammans med er kommun kan lägga upp ett utvecklingsarbete som för det enklare att vara företagare, och roligare att vara tillsynsperson.

Det går att nå en bra regelefterlevnad utan att företagare känner sig hotade, eller oroliga, så varför inte börja jobba med det redan idag.

Vi förändrar svensk regeltillämpnings kultur. Vi är en snabbt växande skara av kommuner, organisationer och privatpersoner som utvecklar modellen tillsammans. -Välkommen du också!

Inspirationsföreläsning

1 timme om 7 års resa emot regelkrånglet.

Vi föreläser under 1 timme om regler, företagande och hur det kan gå om man vill sluta med regelkrånglet.

Mycket uppskattat på företagsträffar/dagar eller liknande.

Analys

Vad tycker företagen i vår kommun om myndighetsutövningen?

Genom en sammanställning av genomförda intervjuer med företagare får ni en analys av hur er kommuns myndighetsutövande uppfattas av företagen, samt nycklarna till ett bättre företagsklimat.

Beprövat i många svenska kommuner!

Workshop

Vi hjälper er att hitta fokuspunkterna i er företagarförenings verksamhetsmål. Så kan ni fokusera för att nå ett bättre företagsklimat.

Vill er företagarförening driva frågan om minskad byråkrati med ett lokalt perspektiv? Genom en inspirerande workshop hittar ni fokusområdena ni behöver.

Perfekt som kick-off för ett nytt verksamhetsår!