Tjänstemän!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Kontroll 2.0

I snart 10 år har vi arbetat för att skapa nya perspektiv på tillsynsyrket.

Vi har utgått från medarbetarperspektiv, företagares perspektiv och politikers perspektiv för att försöka arbeta fram en form som når längre. Vår ambition har varit att försöka skapa en tillsyn som ger bättre resultat oavsett vilket perspektiv du använder. Det vi har lärt oss under åren har vi nu komprimerat och sammanställt i en heldagsutbildning för tillsynspersonal som vi kallar Kontroll 2.0.

I Kontroll 2.0 går vi igenom skeenden, forskning, rapporter, analyser och trender och ger medarbetare förutsättningarna att utarbeta modeller för tillsynsmetodik. Vi har kunnat konstatera att förutsättningarna för tillsynspersonal i Sverige kunnat vara bättre. Det saknas ofta tid och resurser för att kunna utveckla yrket och yrkesrollen på både individ- och organisationsnivå.

Tyvärr saknas också bra strukturkapital inom yrket….

Hur tillsyn bäst bedrivs finns sällan beskrivet över huvud taget, än mindre i granskad/akademisk form. Genom vårt samarbete med många kommuner, branschorganisationer och forskare har vi därför utarbetar en heldagsutbildning som handlar om just detta. Vi sätter fingret på ”hur” och skapar förutsättningar för variationer inom yrket genom olika typer av tillsynsmetodik.

Genom Kontroll 2.0 skapar vi tillsammans med personalen på tillsynsenheter förutsättningarna för tillsynsyrket att ta plats, utvecklas och förbättras. Allt på ett lättsamt och interaktivt sätt med hög regelefterlevnad och gott företagsklimat i centrum.

Välkommen att inspireras och få ny energi in i ert tillsynsarbete, välkommen att ta del av Kontroll 2.0. (länk till broschyr)

Kontroll 2.0 är ett helt evidensbaserat koncept som berör olika nivåer av tillsynsarbete, dess utveckling på senare år och trender inför framtiden.