Tjänstemän!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

KrogKoll

KrogKoll – två inriktningar med en gemensam målsättning

Vi ser att otryggheten i samhället ökar, och allmänhetens upplevda säkerhet minskar. Studier från BRÅ visar att nästan samtliga sexualbrott och våldsrelaterade brott sker under alkoholpåverkan.

Genom konceptet Krogkoll skapar vi tillsammans förutsättningarna för att krogen skall vara en trevlig plats som ständigt utvecklas och förbättras. Vi vet att många far illa i samband med sitt första möte med krogen och att behovet om att hjälpa krogbesökaren att förstå vilka lagar och regler som styr krogen är stort.

Ansvarsfull alkoholservering

Den första delen riktar sig därför till våra krögare. Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, även grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering. Kursen rekommenderas till all krog- och restaurangpersonal och särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för drift.

KrogKoll

KrogKoll är ett koncept framtaget av unga för unga med syftet att skapa en förståelse hos ungdomar om krogpersonalens förutsättningar. Med hjälp av en nyskapad interaktiv utbildningsform vill vi förbereda dem genom att skapa en ökad förståelse om krogen, vilka som arbetar där och vilka regler som gäller.

Vi pratar också mycket om alkohol och effekterna av alkohol i olika situationer som kan uppkomma på eller i anslutning till krogen. Det här ger ungdomarna en ökad trygghet och större möjligheter till att deras krogbesök blir något roligt och trevligt för dem och för krögaren.

Mer läsning:

Vill du känna dig trygg med att dina anställda har korrekt kunskaper i alkohollagen? Då är det denna utbildning du ska ge dina anställda eller dig själv. (Länk till broschyren)

Det är hög tid att sluta prata om unga, och att börja prata med dem i stället. Vi prioriterar ungdomars förhållande till alkohol, gör ni också det? (Länk till broschyren)

KrogKoll är ett koncept framtaget för att öka medvetenheten i alkohollagen samt alkoholens fysiska & psykiska effekter på kroppen