Politiker!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövande. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

"Det är hög tid att vi ökar den lokala samverkan mellan företag, politiker och tjänstemän."

Det finns mycket vi kan göra

Du som är lokalpolitiker och intresserar dig för att skapa ett riktigt bra företagsklimat genom att minska byråkrati och regelkrångel har hittat rätt nu. Det finns mycket vi kan göra på det lokala planet för att underlätta för småföretagare. Samtidigt kan vi höja nivån på säkerhet, kvalitet och miljö, det som reglerna egentligen är till för.

Ett minskat regelkrångel behöver nämligen inte innebära förändringar i lagar och regler. Många gånger är det istället tillämpningen som är problemet. Varje kommun har möjligheten att utveckla sin myndighetsutövning till en nivå som stämmer överens med de lokala politiska ambitionerna kring hållbar tillväxt. Man måste bara veta hur man gör det, hur man kommunicerar, tar ut avgifter och når rättelse utan att ta musten ur småföretagares kreativitet och drivkraft.

Är ni beredda att satsa…

Vill du att ditt parti ska förknippas med hållbarhet och tillväxt? Är ni beredda att satsa och koppla ett tydligt ledarskap kring vår tids största utmaning – att balansera behovet av kvalitet, säkerhet och miljö med förutsättningar för kreativitet, innovation, entreprenörskap och ett riktigt bra företagsklimat?

Vi tror att mycket av den utveckling som behövs inom det här området kan komma ur just de lokalpolitiska ambitionerna. Det är hög tid att vi ökar den lokala samverkan mellan företag, politiker och tjänstemän.

Med hjälp av vår förening kan ni starta och vidareutveckla det lokala arbetet för ett företagsklimat i toppklass. Läs mer om det här ämnet i vårt PM som du hittar här.

Inspirationsföreläsning

1 timme om 7 års resa emot regelkrånglet.

Vi föreläser under 1 timme om regler, företagande och hur det kan gå om man vill sluta med regelkrånglet.

Mycket uppskattat på större träffar eller som inspiration för alla typer av möten.

Analys

Vad tycker företagen i vår kommun om myndighetsutövningen?

Genom en sammanställning av genomförda intervjuer med företagare får ni en analys av hur er kommuns myndighetsutövande uppfattas av företagen, samt svaren på var ni skall börja utveckla er.

Beprövat i många svenska kommuner!

Partipolitiska program

Vad ska ni fokusera på inför EU-valet?

Genom en inspirerande föreläsning leder vi er till olika worshops-övningar som blir en viktig del i ert partipolitiska program.

Hur kan ni göra livet enklare för företagen i kommunen och samtidigt flytta fram hållbarhetsfrågans position i samhället?