Tjänstemän!

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

- Tillsammans gör vi det enklare och roligare att vara företagare och att arbeta med myndighetsutövning. Det ger hållbar tillväxt i Sveriges kommuner.

Tillsammans skapar vi bättre möjligheter…

I tio år har vi i samarbete med kommuner, forskare och statliga myndigheter praktiserat och studerat tillsynsområdets innehåll på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Det är tydligt att det saknas resurser och utbildningar som hjälper dig som myndighetsperson att utvecklas och att utveckla ditt ämnesområde. Låg status, tidsbrist, stress och avsaknad av kompetensutveckling är exempel på dokumenterade problemområden som leder till en svår arbetssituation för många.

Vi har utvecklat workshops och övningar där vi tillsammans skapar bättre möjligheter för dig att lyckas med ditt uppdrag. Vi går igenom allt från rollen som myndighetsperson till forskningsfronten inom bemötande, kommunikation, reciprocitet och proceduriell rättvisa. Vi vet att det här ger effekter, att ditt uppdrag blir tydligare och arbetet mer kreativt och givande.

Det är hög tid…

Det är hög tid att vi inser att de som verkligen bär på nycklarna till en hållbar samhällsutveckling och tillväxt är personalen runt om på Sveriges myndighetsutövande kontor. Vi vill att de kommunala myndighetsutövarna ska få den statusen. Men vi vet också att det här ställer många frågor om tillsynen på sin spets. Den mest effektiva metoden att nå hög regelefterlevnad är att hjälpa företagen att göra rätt, men hur gör man det i praktiken? Vad innebär det för min roll i tillsynen? Hur mycket råd får jag ge och vad händer om jag inte kan allt jag behöver för att kunna ge råd? Tar det mycket tid av mig? Frågorna är många och inte alltid lätta att hantera och svara på…

Allt vi gör är grundat i forskning med så mycket svensk empirisk grund som möjligt. Vi hjälper er att hitta fokus, driv och resurser till era ämnesområden. Ytterst vill vi alla samma sak, att nå en hållbar tillväxt i våra kommuner.

"Hur mycket råd får jag ge och vad händer om jag inte kan allt jag behöver för att kunna ge råd?"

Inspirationsföreläsning

1 timme om 7 års resa emot regelkrånglet.

Vi föreläser under 1 timme om regler, företagande och hur det kan gå om man vill sluta med regelkrånglet.

Mycket uppskattat på större arbetsträffar eller som inspiration för alla typer av möten.

Kontroll 2.0

Så når ni en högre regelefterlevnad och ökar statusen för yrket

Genom inspirerande exempel, workshopsövningar och teorier arbetar vi oss fram till nya perspektiv på tillsynen och på oss som arbetar med den.

Helt baserad på forskning om tillsyn på svensk och internationell nivå.

Analys

Vad tycker företagen i vår kommun om myndighetsutövningen?

Genom en sammanställning av genomförda intervjuer med företagare får ni en analys av hur er kommuns myndighetsutövande uppfattas av företagen, samt en plattform för ständigt förbättringsarbete.

Beprövat i många svenska kommuner!