Samhällsbyggnadsspelet​

Upptäck potentialen med samhällsbyggnadsspelet:

Skapa framgångsrikt samarbete, förståelse och enighet för att uppnå goda affärsmiljöer och överensstämmelse med regelverken! I en hektisk vardag för myndigheter, där huvuduppdrag och sidospår ständigt kolliderar för både tjänstemän och beslutsfattare, kan det vara svårt att se helheten i
allt kaos, trots goda intentioner och kunskap.

Men nu finns det en lösning som ger möjlighet till viktig dialog och utveckling för att hantera vanliga situationer på ett sätt som främjar både rättssäkerhet och företagsamhet – samhällsbyggnadsspelet!

I detta paket inkluderas en kortlek med anpassade diskussionsfall för olika roller (50 för handläggare, 25 för ledningsgrupper eller 25 för politiker). Utöver det erbjuds en två timmars introduktion samt en timme för uppföljning, allt digitalt.

Varför välja samhällsbyggnadsspelet?

1.      Effektiva verktyg: Genom att använda dialog och förståelse som kraftfulla verktyg kan spelet hjälpa till att skapa enighet och samarbete inom er organisation, vilket leder till bättre affärsmiljöer och överensstämmelse med regelverken.

2.      Lösningsfokuserade scenarier: Spelet tar upp vanliga utmaningar som myndigheter står inför och ger er möjlighet att utforska och diskutera olika lösningar. Genom att undersöka dessa scenarion från både rättssäkra och affärsfrämjande perspektiv, får ni en helhetsbild som hjälper er att fatta välgrundade beslut.

3.      Anpassat för olika roller: Oavsett om ni är handläggare, medlemmar i en ledningsgrupp eller politiker, så finns det diskussionsfall som är specifikt utformade för att utmana just er. På så sätt kan ni få insikter och diskutera relevanta ämnen som är direkt tillämpbara på er roll och verksamhet.

4.      Handledning: Med paketet följer inte bara själva spelet, utan även en två timmars introduktion och en timme för uppföljning, som erbjuds digitalt. Ni kommer att få professionell handledning och vägledning för att få ut det bästa av spelet och säkerställa att de lärdomar och insikter ni får blir konkreta och användbara.

Ge er organisation verktygen för framgång! Upptäck kraften med samhällsbyggnadsspelet och se hur dialog, förståelse och samsyn kan lyfta ert företagsklimat och er regelefterlevnad till nya höjder. Beställ nu och börja skapa en mer effektiv och harmonisk arbetsmiljö redan idag!

© Tillväxt och Tillsyn